Macaroten: Öka sexlusten, starkare immunförsvar, bättre hy

Macapulver, ett mirakel medel?

Under de senaste åren så har den peruanska macaroten blivit populär på grund av dess mirakulösa effekter för hälsan och välmåendet.

De vanligaste anledningarna till att många idag börjat introducera macapulver i sin kost beror på att det visat sig öka sexlusten,  ge mer energi och få kroppens alla olika organ att fungera på topp.

Maca rot som kosttillskott har exempelvis varit vanligt förekommande hos personer som velat öka sin prestationsnivå vid fysisk aktivitet.

Detta beror på dess positiva effekter för uthålligheten. Dessa positiva effekter kommer ifrån macapulver och dess innehåll som bland annat består av aminosyror, mineraler, fibrer, vitaminer och proteiner som är fördelaktigt vid fysisk ansträngning.

Maca pulver är dessutom helt naturligt och har inte visat samma bieffekter som kemiskt framställda läkemedel.

Öka sexlusten med macapulver för både kvinnor och män

År 2002 genomfördes en studie på män för att ta reda på om maca rot verkligen kunde öka sexdrivet som hade diskuterats eller om det bara var placebo-effekten som låg bakom.

Studien började med att man slumpvis delade ut 1,5 gram maca kapslar till hälften av männen, resten av deltagarna i gruppen fick kapslar som skulle föreställa maca tabletter men alltså inte innehöll något macapulver.

Efter två månader så genomfördes en undersökning för att se vilka effekter maca tabletterna hade fått på deltagarna.

Männen som hade fått maca kapslar upplevde att kapslarna gav märkbar skillnad när det kom till att öka sexdrivet, gruppen som hade ätit av placebopillret upplevde inte lika starka effekter. I studien kunde maca pulvrets positiva effekter konstateras.

Ytterligare studier har genomförts på kvinnor och har visat liknande resultat som för männen.

Exempelvis genomfördes en studie på kvinnor som ansågs ha lägre sexlust på grund av depressioner.

Kvinnorna fick dagligen inta maca pulver, under loppet av några veckor så kunde man se att samtliga kvinnor hade fått en högre sexlust.

I studierna som genomfördes kunde man konstatera att det oftast räckte med 1,5 gram macapulver/dag för att få effekter, dock visade en annan studie att upp till 3 gram macapulver kunde vara fördelaktigt för att öka sexlusten.

En högre konsumtion än detta gav inte bättre effekter vad man kunnat se.

Fortsätt läs eller se nedan video om du vill ha lite inspiration:

”Copy/Paste” en av våra 17 Tinder Bios för fler matchningar nu

Bonus: Du blir även medlem på vårt nyhetsbrev men ännu fler smarta tips. Avregistrera dig när som helst.

Ett naturligt alternativ till viagra för män och klimakterie lindrare för kvinnor

En studie genomfördes i syfte att undersöka effekterna av maca pulver för att se om det kunde leda till bättre erektioner hos män.

Deltagarna i studien var mellan 21 till 56 år gamla. I studien fick en del av männen äta macapulver under flera månaders tid och resten fick äta placebo pulver.

Efter tre månader genomfördes tester och majoriteten av männen hade märkt positiv skillnad som hade fått i sig macapulver.

Maca pulver visade i studien kunna vara ett alternativ för män med mild nedsatt erektil funktion.

Studier har även genomförts på kvinnor för att mäta förbättringar i PMS eller klimakteriebesvär.

Även här har maca pulver varit fördelaktigt, detta beror på att macapulver visat sig stabilisera kroppens hormoner och påverkar dess endokrina system, det endokrina systemet ligger till grund för alla kroppens vitala organ och delar.

Maca kapslar kan med fördel även intas av kvinnor med PMS eller klimakteriebesvär.

Bättre immunförsvar och verkar antidepressivt

Macapulver är även den bästa medicinen mot stress på grund av de visat sig att verka antidepressivt för psyket, kroppen och våra celler.

Tack vare att maca pulver både stabiliserar våra hormoner och vårt allmäntillstånd så är det perfekt att äta när man känner sig nere.

En studie som genomfördes på 14 kvinnor gick ut på att testa de psykologiska effekterna som maca pulvret visade mot stress och depressioner.

Några av kvinnorna fick äta placebo kapslar, resten fick äta maca kapslar.

De som hade ätit placebo kapslar visade inte upp någon större förbättring i humöret men de som hade konsumerat maca kapslar visade upp klara förbättringar.

Maca rot kan alltså med fördel blandas ner i din smoothie under vintermånaderna.

Maca pulvrets effekter är inte bara bra i en stressig vardag utan kan även vara fördelaktigt för vårt immunförsvar, ett starkt immunförsvar är viktigt för att motverka sjukdomar och förkylningar.

En del studier har genomförts på området för att undersöka maca rotens positiva effekter för immunförsvaret, exempelvis en studie som genomfördes på möss.

I studien så deltog 90 möss, en utvald del av mössen blev matade med extract av maca pulver samtidigt som resterande del fick vara utan.

Under 30 dagars tid blev mössen matade med extract, därefter var syftet att mäta vilka effekter det hade fått.

I slutet av studien så jämfördes resultatet på samtliga möss, de som hade blivit matade med maca roten hade ett mer motståndskraftigt immunförsvar.

Även om studien genomfördes på möss så har liknande resultat kunnat ses hos människan även om inga lika omfattande studier ännu genomförts.

Bättre hy av macapulver

Många har idag problem med huden och försöker hitta lösningar genom dyra produkter och krämer.

En vanlig anledning till problem med huden kan vara sår, acne eller andra inflammatoriska besvär.

Det är därför inte en tillfällighet att maca pulver börjat cirkulera i skönhetsbranschen med tanke på dess positiva effekter för både hud och kropp.

De mest omfattande studierna som genomförts på macapulver visar ofta på antiinflammatoriska egenskaper hos roten vilket kan vara fördelaktigt vid en fet och oren hy.

I en intressant studie som kan lyftas fram var syftet att undersöka maca pulver och dess effekter på möss som befann sig på högre höjd uppe i bergen och möss som levde nere på havsnivå.

Anledningen till att studien genomfördes på olika höjdnivåer var för att undersöka läkningsprocessen som ofta varierar beroende på höjdskillnad.

Sår är ofta mer svårläkta på högre höjder, därför ville man undersöka om macapulver kunde bidra till en bättre läkningsprocess för mössen som befann sig uppe i bergen.

För att testa om man kunde få såren att läka snabbare så gav man mössen extract av maca pulver.

Studien kunde konstatera att mössens som hade fått maca extractet också hade en snabbare läkningsprocess än de som inte hade blivit matade med maca pulver.

Genom denna studie kunde man alltså konstatera en märkbar skillnad i hur maca pulvret kunde förbättra hudens reparationsförmåga.

Genom denna studie kunde man även konstatera maca pulvret och dess antiinflammatoriska effekter.

Kan maca pulver hjälpa dig att tappa vikt och minska sötsug?

Maca pulver har inga direkta kopplingar till viktminskning hos människan eftersom inga närmare studier ännu genomförts, vad man dock kunnat se på djur är dess positiva inverkan på ämnesomsättningen.

Något som macapulver också bidrar till är att stabilisera blodsockernivån vilket är bra mot sötsug.

En studie som genomfördes på möss visade exempelvis maca pulvrets positiva effekter mot diabetes.

Maca kapslar hjälpte bland annat att snabba på läkningen när mössen hade svårläkta sår.

Kan man bli smartare av att äta maca roten regelbundet?

Om du vill vara pigg och alert på jobbet eller i skolbänken så kan macapulver vara något för dig.

Maca roten har bland annat använts för att öka prestationen hos barn som går i skolan i Peru.

Om barnen faktiskt blivit smartare är svårt att veta men att inlärningsförmågan ökat är något som kunnat konstateras av studier.

En annan studie som genomfördes på möss visade sig bromsa minnesförlust, öka aktiviteten i hjärnan samt inlärningsförmågan.

Studien genomfördes i syfte att undersöka om den kognitiva förmågan hos mössen kunde förbättras när de ansågs vara i medelåldern och minnet började försämras.

Macapulvret visade sig inte bara förbättra den kognitiva förmågan utan även koordinationsförmågan hos mössen.

Historien bakom maca roten

Maca roten kommer i början i från indianerna som använde denna för att orka mer när de var ute i strid.

Maca roten kommer i början i från indianerna som använde denna för att orka mer när de var ute i strid.

Maca roten har sitt ursprung uppe på i bergen i Anderna där den upptäcktes för ca 2000 år sedan.

Sedan dess har den inhämtats av lokalbefolkningen uppe i bergen.

Efter flera hundra år efter upptäckten började den skickas av lokalbefolkningen till Europa.

Spanien var en av de första länderna som fick ta del av macaroten.

Det var inte bara människor som testade roten utan man började även mata djuren för att man trodde att det kunde ha positiva effekter för boskap.

Maca rot sågs till och med så värdefull ett tag under historien att den kunde likställas med guld och man kunde börja använda den som pengar i utbyte mot andra varor.

Senare i historien, i slutet av 1900-talet kunde man se hur efterfrågan på maca pulver började öka.

Maca roten växer i extrema förhållanden där andra växter inte kan leva.

Tåligheten mot kyla är en av anledningarna att roten kunnat klara sig.

Att formen och färgen varierar beror på att roten anpassats efter den extrema miljön.

Maca pulvret tillhör samma familj som broccoli, rädisor och blomkål även om den inte direkt påminner om dessa grönsaker.

Efter att roten plockats blir den oftast torkad på ett naturligt sätt.

Lokalbefolkningen i anderna odlar än i dag maca roten utan att tillsätta bekämpningsmedel eller andra giftiga ämnen.

Macapulver och dess olika färger

Det finns flera olika färger av macapulver, den vanligaste typen är den gula som ofta säljs i butiker men det finns också andra färger som skiftar mellan röd och svart.

Något som är gemensamt för alla färger är att de visat sig öka fertiliteten, minnet och allmäntillståndet.

Samtidigt har studier kunnat konstatera att de olika färgerna av roten kunnat visa på olika positiva effekter för kroppen.

Det svarta macapulvret hade exempelvis fler positiva effekter för spermieproduktionen än de andra färgerna.

Det röda macapulvret hade inte samma effekt på spermieproduktionen som det gula eller det svarta.

Däremot hade studier genomförts på råttor som hade matats av det röda macapulvret som då hade resulterat i att prostatan hade minskat vilket man inte kunnat se som effekt hos de andra färgerna.

Maca pulver och dess innehåll

Maca pulver innehåller många av de essentiella aminosyrorna som kroppen behöver och har dessutom ett högt fiberinnehåll.

Essentiella aminosyror är sånt som inte kroppen kan tillverka själv och är livsnödvändiga.

Fibrer är exempelvis bra för tarmen och matsmältningen.

Utöver dessa ämnen innehåller maca pulver bland annat kalcium, kalium, järn, zink, magnesium fosfor. Kalcium är bra för skelettet och uppbyggnaden av våra ben.

Kalium är bra för nerver och muskler samt reglering av blodtryck.

Fosfor är ett livsnödvändigt grundämnen och har med bildning av skelett och tänder tillsammans med kalcium.

Järn är bra för bildningen av hemoglobin. Om vi har brist på järn så kan vi känna oss trötta och orklösa, järn är även vitalt för syretransporten i kroppen och muskelfunktionen.

Ämnet Zink är bra för uppbyggnad av manligt könshormon, immunförsvaret och ämnesomsättningen.

Magnesium behövs för nerv och muskelfunktionen, kramp är ett tecken på brist av detta ämne.

Maca pulver innehåller närmare 31 olika mineraler som är bra för kroppen. Utöver detta innehåller maca roten även 60 olika andra näringsämnen, såsom steroler, och fettsyror.

Finns det biverkningar med maca pulver?

Inga studier styrker att macaroten skulle kunna vara direkt skadlig för människan.

Dock finns det rekommendationer om att gravida kvinnor, personer med hjärtproblem eller cancersjuka bör hålla sig undan kosttillskottet eftersom att forskare inte vet om det skulle kunna ha någon negativ påverkan.

Enkel att konsumera som macapulver, maca kapslar eller maca tabletter

Roten kan både intas genom kapsel och pulverform eller tablettform.

Pulvret kan tas på sked, i smoothies, i bakverk eller hemmagjorda energibars.

Om man har bråttom så går det bra att skölja ner en tesked macapulver med ett glas vatten eller slänga ner det i morgon-yoghurten (läs gärna recepten längre ner i artikeln).

Summering av fördelarna för dig som tänkt testa på maca pulver

Många idrottare använder sig av roten på grund av att de vill få en energiboost innan de ska ut och träna.

Andra tar pulvret i syfte att boosta sitt sexliv.

Du kan även ta det om du vill förbättra ditt utseende och ge din hud lite extra omtanke.

Varför inte ta det under vintern när förkylningarna cirkulerar på jobb och skola?

Nedan summerar vi alla fördelar som du kan räkna med att få när du testar på maca pulver:

Fördelar specifikt för män:

– Kan bidra till bättre erektion

Fördelar specifikt för kvinnor:

– Mindre PMS och menstruationsbesvär

Också på bloggen: Se vår stora guide om Tinder

Två exempel på recept där maca pulver kan användas

Här kommer två st av våra favorit-recept. Riktigt smarriga och nyttiga! Båda recepten innehåller maca.

1. Nyttiga Glutenfria Pannkakor

Pannkakor recept med maca rot

 • Använd 1 tesked Maca pulver
 • Använd 1/2 dl bovete (mjöl)
 • Använd 1/4 dl yoghurt
 • Använd 1/4 dl mandelmjölk
 • Använd 2 matskedar honung eller rissirap
 • Använd 3 teskedar vatten och 2 matskedar
 • Chia frön (skulle kunna bytas ut mot 1-2 ägg)

Instruktioner:

Börja med att blanda ihop maca pulvret, bovetemjölet och mandelmjölet i en bunke.

Om du använder chiafrön så ska de sättas i vatten ca 10 minuter innan du blandar ihop det med resten av ingredienserna.

Efter du har blandat ihop de torra ingredienserna så tillsätter du resten och vispar ihop. Stek med valfritt smör eller fett.

 

2. Energigivande smoothie

 • 1 banana
 • 1 tsk macapulver
 • ½ citron
 • 1 dl ananas/ fryst
 • 1 dl mango/ fryst
 • 1 dl frysta blåbär
 • 1 dl apelsinjuice
 • 3 dl vatten

Instruktioner:

Börja med att skölja blåbären i vatten, skär sedan upp citronen.

Tillsätt samtliga råvaror och pressa citronen.

Plötsligt så har du både fått i dig Maca pulvret och andra nyttiga vitaminer, dagens energiboost!

Vanliga frågor och svar om macapulver

Kan man få bättre hy av maca pulver?

Macapulver stabiliserar inte bara dina hormoner som kan vara bra för din hud utan det bidrar även till minskad acne. Det brukar ta några dagar innan du ser resultat, efter några veckor bör du se en stor förändring. Den funkar så klart inte lika bra på alla, men det är värt att testa!

Hur långt tid tar det till jag ser och märker resultat?

Om du tar det i syfte att få en energiboost så brukar det komma inom loppet av 10 minuter.

Det är ungefär som att dricka en energidryck.

Resten av fördelarna brukar ta några dagar eller upp till någon vecka innan du märker av, men det varierar vissa har exempelvis upplevt ett ökat sexdriv inom loppet av bara några timmar.

Många reagerar olika på effekterna och det går därför inte att säga att det är samma för alla.

Hur köper jag maca pulver?

Macapulver kan vara svårt att få tag på i en vanlig butik, vissa hälsokostbutiker har pulvret men det snabbaste och billigaste sättet är att beställa på nätet.

Du kan beställa direkt från en hemsida helt fraktfritt.

Ett annat alternativ är att åka till anderna och köpa det direkt ur deras butiker.

Ska jag ta macapulver innan eller efter träning?

Du kan ta det både innan och efter träning. Det räcker med 1 tesked.

Om du tar det direkt på tesked så får du det mer koncentrerat och effekten kommer mer direkt.

Att ta en tesked någon timma innan träning kommer ge en energiboost och höja kvaliteten på träningen.

Kan jag få några fördelar av att äta macapulver utan att träna, av att bara ligga hemma och ta det lugnt?

Maca pulver kan både tas av personer som gillar att träna eller ligger hemma på soffan, du får fortfarande alla fördelar av roten.

Om du är sjuk eller känner att du börjar bli sjuk så kan maca roten boosta din immunförsvar och lindra förkylningen.

Kan jag överdosera maca pulver?

Inga tester har gjorts men det rekommenderas att ta 1-2 tesked/ dag.

Precis som allt annat så är inte överdriven konsumtion att rekommendera.

Om du aldrig tar uppehåll i från att konsumera roten så kommer du inte känna samma effekt.

Ta en veckas uppehåll då och då för att känna av en starkare effekt.

Kan jag blanda maca pulver med andra kosttillskott?

Det går bra att blanda med andra frukter, bär eller juicer.

Varför man ofta blandar maca pulvret i smoothies beror på dess konsistens.

Ett pulver har en liknande konsistens som vanligt mjöl.

Vissa älskar smaken av roten, andra tycker att den passar bättre i maträtter, juicer eller smoothies.

Ökar verkligen maca pulver lusten?

Vissa märker stor skillnad andra märker mindre skillnad.

Vad forskningen kunnat konstatera är att roten ökar sexlusten hos både kvinnor och män.

För män har den dessutom en positiv effekt på erektionen.

Om du ständigt äter maca pulver och aldrig tar uppehåll så är det svårt att märka av skillnaden.

Testa en vecka, ta uppehåll några dagar och testa en vecka igen.

Kan både jag och min flickvän se fördelar av att äta maca pulver?

Maca pulver kan tas av både killar och tjejer.

Här kommer några av fördelarna: Mindre PMS och menstruationsbesvär, bättre erektion, bättre hy, smartare, energiboost, bidrar till viktminskning, bättre immunförsvar, friskare kropp.

Varför är det inte lättare att få tag på maca pulver och varför finns det inte i våra butiker?

Maca pulver är en så pass modern och ny trend att den inte hunnit komma till matvaruaffärer.

Dessutom ses den som en medicinalväxt vilket gör att den i första hand inte borde finnas i matvarubutiker.

Du kan hitta den i vissa hälsokostbutiker om du åker runt i landet, men det lättaste och billigaste sättet är att beställa den direkt på nätet.

Hur smakar maca pulver ?

En av de vanligaste frågorna som brukar ställas är maca pulver och dess smak.

Om du skulle testa pulvret så skulle du aldrig glömma av smaken.

Vissa anser att den kan påminna om pepparrot, andra anser att den har en lite söt kola smak.

Vissa älskar smaken, andra vill gärna blanda den i en smoothie. Testa så får du se!

Har du andra förslag på artiklar eller vill ge oss feedback? Skicka ett mejl till info@optimalblueprint.se